Crkva-Pećina Kađenica

CRKVA-PEĆINA KAĐENICA

Pećina Kađenica je dobila ime po jednom nemilom događaju u vreme Hadži-Prodanove bune. Naime, narod je izbegao u ovu pećinu, ali su je Turci pronašli, na ulaz natrpali slame i granja i zapalili, tako da se narod u pećini ugušio. Godine 1936 kosti su sakupljene i sahranjene u istoj pećini, u dva kamena sarkofaga u oltarskoj apsidi, u kojoj je izrađeno Hristovo raspeće.

© 2006 - 2011 DESIGN BY GRADAC.NET